IBM Skills Academy

IBM Skills Academy jest najważniejszym programem IBM-a szkoleń i certyfikacji zbudowanym wokół ośrodków akademickich. Umożliwia on zdobycie studentom uczelni niezbędnych umiejętności wymaganych na rynku pracy. Dzięki unikalnej pozycji IBM-a, program jest mocno ugruntowany w najnowszych trendach w technologii i biznesie. Szkolenia odbywają się zarówno w klasycznej formie warsztatów, jak i samodzielnej pracy z pomocą platformy e-learningowej IBM Skills Academy.

 

Uczestnicy:

 • Studenci
 • Wykładowcy

 

Proponowane obszary edukacyjne:

 • Security
 • Mobile
 • Analytics
 • Big Data
 • Cloud

 

Produkty:

 • IBM Security AppScan
 • IBM Security QRadar SIEM
 • IBM Bluemix
 • IBM SPSS Data Mining
 • IBM SPSS Modeler
 • IBM BigInsights
 • IBM Cognos BI

 

Forma szkoleń:

 • Stacjonarnie z trenerem na Sali
 • Zdalnie (online) - zdalne łączenie uczestników z różnych lokalizacji

 

Korzyści:

 • Prestiż
 • Przygotowanie do pracy w prawdziwym środowisku IT
 • Wzrost atrakcyjności na rynku pracy
 • Elastyczne pakiety edukacyjne ustalane do potrzeb uczelni i studentów
 • Niższa cena niż szkolenia komercyjne
 • Certyfikacja dla wykładowców i studentów
 • Zdobyta wiedza i certyfikaty uczestników potwierdzane w mediach społecznościowych (FB, Linkedin)
 • Dyplom ukończenia kursów (dokument potwierdzony przez IBM, Global Knowledge oraz EITT)